Milline on parim küttepuu?

Müügilt leiab palju eri liiki ja erineva hinnaga küttepuid. Milline neist valida? Loomulikult mängivad otsuse langetamisel rolli kolde tüüp ja hinnatundlikkus. Kuid kui peaks valima vaid ühe puu, siis on Eesti tingimustes kõiki asjaolusid arvesse võttes parim valik teenimatult kehva mainega hall lepp. Põhjuseid on mitmeid:

  1. Hall lepp on Eestis levikult 4. kohal. Ta asustab ühena esimestest mahajäetud põllumaid, raiesmikke, kraavikaldaid, heinamaid jne. Mida väiksem on vahemaa, mille puud peavad sinu koldeni jõudmiseks läbima, seda väiksem on ka ökoloogiline jalajälg. Meie metsades laialt levinud puuliiki kodulähedaselt tootjalt ostes hoiad keskkonda.
  2. Ta on väga kiire kasvuga. Halli lepa kasvatamine küttepuidu saamiseks võtab aega umbes 20 aastat, seevastu haavikus saab raiuda 40 ja kuuskikus iga 80 aasta tagant.
  3. Kõikidele lepa perekonna liikidele on iseloomulik sümbioos kiirikbakteriga Frankia. Seetõttu on nad võimelised omastama atmosfäärset lämmastikku ja parandavad niimoodi mullaviljakust.
  4. Lepp kuivab looduslikult väga kiiresti (suvel heades tingimustes isegi kuni 4 nädalaga).
  5. Efektiivsemad ahjud ja soojemad talved ei nõua enam tugevat kuumust andvat puud. Seega ei mängi madalam kütteväärtus võrrelduna haava või kasega nii suurt rolli.
  6. Hall lepp on hinnalt tarbijale soodsaim valik.

 

Kasutatud materjalid:
Uri, Veiko (2004). Halli lepa paremad ajad on ees. Eesti Mets 1/2004. http://www.loodusajakiri.ee/eesti_mets/artikkel252_240.html