Mõõtühikud ja konverteerimine

Puidu hulk
• 1 tihumeeter ™ = 1 m3 õhuvahedeta puitu
• 1 ruumimeeter (rm) = 1 m3 riita laotud puid koos õhuvahedega
• 1 rm = u 0,7 tm
• 1 puistekuupmeeter (pm) = 1 m3 puistangus vabalt sisalduv puit (30 cm pikkuste halgudega puistes on umbes 50% puitu)

Puuriidas on tahket massi on seda vähem, mida peenemad ja pikemad on puud. Enamasti on 30 cm pikkuste puude riidas tahket massi 74%, 60 cm puude riidas 65%.

Soojushulk
• 1 kJ (kilodžaul) = 0,239 kcal (kilokalor)
• 1 kcal = 4,178 kJ

Võimsus (soojushulk ajaühikus)
• 1 kW (kilovatt) = 860 kcal/h (kilokalorit tunnis)
• 1 kcal/h = 1,16 W

Energia
• 1 kWh = 860 kcal
• 1000 kcal = 1,16 kWh

Puidu niiskus (mitu % kogukaalust moodustab niiskus)
• Õhukuiv (õhkkuiv) – kuni 25%
• Poolkuiv – 26–50%
• Toores – üle 50%

 

Kasutatud materjalid:
• Mytting, Lars (2014). Küttepuud: kõik puude lõhkumisest, ladumisest ja kuivatamisest ning puukütte olemusest. Tallinn: Sinisukk
• SA Erametsakeskuse brošüür „Puitkütus“ (2010) http://www.eramets.ee/static/files/762.Brosyyr_Puitkytus_2010.pdf