Ettevõttest

Viru Halud OÜ on Rakvere lähistel tegutsev metsandusettevõte, mille põhitegevusalaks on metsade majandamine ning saadud tooraine väärindamine (küttepuud, saematerjal, hake). Toodangust umbes poole müüme koduturul, ülejäänu ekspordime.

Viru Halud OÜ on tegutsenud edukalt neli aastat, käivet igal aastal kahekordistades. Laiendame pidevalt oma tegevust investeerides kvaliteetsesse tehnikasse, tootmisseadmetesse ja personali.

Hetkel töötab ettevõttes 11 inimest. Ettevõtte asutaja ning tegevjuht on Janis Üksik, kel on enam kui 20 aastat kogemust metsanduse ja metsamaterjali töölemise valdkonnas.

Ettevõtte põhitegevusalad:

  • Metsade majandamine – järgides säästva metsamajandamise põhimõtteid
  • Kasvava metsa, metsamaa ja raieõiguse ost
  • Metsamaterjalide ümbertöötlemine küttepuudeks, saematerjaliks, hakkeks jm
  • Toodete müük nii kodu- kui välisturgudel

Meil on kasutusel kamberkuivatid küttepuude ja saematerjali kuivatamiseks. Kuivatite kütmiseks kasutame hakkekatelt, kus saame utiliseerida tootmises tekkinud puidujäätmeid (saepuru, hake ja koor). Kuivatusprotsessi juhib täisautomaatne juhtimissüsteem.

Meie tooraine pärineb Eesti metsadest. Soovime, et Eesti metsad oleks majandatud vastutustundlikult. Meie kergtehnika sobib ka hooldus- ja valgustusraieks ning kasutamiseks looduskaitsealadel ja niiskel pinnasel seda kahjustamata.

Viru Halud OÜ tarnepiirkonnad on Ida-Harjumaa ja Tallinn, Järvamaa, Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa. Tooted tarnime klientidele koju kätte. Veokipark koosneb kuuest erineva suuruse ja mahuga veokist.

Meie tooted on kvaliteetsed, tarneajad lühikesed ning kogused täpsed!

Meeldivat koostööd soovides
Janis Üksik
Tegevjuht, juhatuse liige
Viru Halud OÜ