Metsamajandus

Viru Halud OÜ ostab metsakinnistuid ja –raieõigust. Teostame metsamajanduslikke töid liigniisketes ja raskesti majandatavates metsades. Meie eesmärk on majandada metsi võimalikult loodussäästlikult. Selleks kasutame kergtehnikat.

Viimaste aastate ilmastik on oluliselt raskendanud metsa ülestöötamist ning materjali väljavedu (probleemiks on veotraktorite ehk forvarderide mass, mis lõhub metsa aluspinda ning tekitab metsaomanikule lisakulu tekkinud rattarööbaste täitmise ja tasandamisega) ning suurendanud seeläbi toormaterjali hinda. Loodussäästlikum tehnika võimaldab opereerida tingimustes, kus pinnase liigniiskuse, looduskaitseliste piirangute või teostatud raie iseloomust tulenevalt ei ole võimalik kasutada raskeveotehnikat.

Hinnapakkumise saamiseks palun helistage nr +372 5815 0152 (Liis Lille – Ostujuht/Säästva metsamajanduse projektijuht) või kirjutage liis@viruhalud.ee

Viru Halud OÜ metsaveotraktor